Rychlost - tradice - spolehlivost

Z dotazů ČES...

/1,9.2010/  O koupelnách - z archivu ČES:    
 
/30.5.2009/ Jak se stanovují lhůty revizí u pracovních strojů?
Revize všech el. zařízení a jejich termíny, pokud se jen trochu odlišují od jednoznačných kriterií mají nutně mnoho více či méně správných nebo špatných řešení...
Začnu tím co je jasné. Kvalifikací. Minimální kvalifikací na revize (pardon zkoušky) pracovních strojů je revizní technik E4A dle vyhl. 50.
Na  revize (zkoušky) pracovních strojů nelze použít normu ČSN 332000-6 (týká se jen instalací...). Zbývá nám proto jen ČSN 331500 a ta nám pro pracovní stroje určuje termíny (revizí (zkoušek) dle vnějších vlivů. Pokud jak uvádíte stroj svým vlastním zařízením v některé jeho části zpřísňuje požadavyk (např. AD4) je nutné tuto část stroje revidovat ve lhůtách vycházejícíh z těchto vlivů.  Že se ČSN 331500 týká všech el. zařízení (s výjimkou přenosných el. spotřebičů a nářadí) je uvedeno ve vlastním názvu Vámi zmiňované změny Z3...)
Nařízení vlády č. 378 nám navíc určuje další požadavky (1x za 12 měsíců). ale to již není otázka jen pracovních strojů ale el. zařízení obecně a nelze ji jakkoli spojovat s vlastními revizemi (zkouškami a kontrolami strojů) .. a na vlastní termíny revizí  (zkoušek) je bez vlivu....   
Revizní zpráva pracovního stroje, nářadí a technického zařízení obecně je však nedílnou součástí technické dokumentace stroje dle nařízení vlády č. 378/2001 §2 písmeno e).
 
/2.3.2009/ Je možné před elektroměr osadi jistič s charakteristikou C nebo D?
Víte, že  zdůvodnit osazení před elektroměr jističe s jinou charakteristikou než B, je v energetických společnostech docela problém.  Z technického hlediska je však v mnoha případech daleko vhodnější jistič s charakteristikou C a nebo dokonce D.  Že to ani s C nebo D  není tak zlé ani z pohledu vedení energetiky, naleznete zde  
A jaké jsou ty opodstatněné případy z dopisu. Je to např. spínání tepelných spotřebičů. Máme-li topení s akumulačními kamny nebo přímotopy víme z ČSN 341610 § 16 213, že pro "...pro odporové a indukční tepelné spotřebiče spotřebiče je nutné volit pojistky o 15 % větší než je jmenovitý proud...." V našem případě jističe vystačíme s hodnotou nezvýšenou, ale jen v případě, použijeme-li jistič s charakteristikou C....  Příklady, pro které spotřebiče je vhodná jaká charakteristika jističe, naleznete rovněž v každém katalogu výrobce jistíčů.  Mimochodem charakteristika B je deklarovaná pouze pro běžné světlelné a zásuvkové obvody .... 
Pokud však stále ještě nevěříte, podívejte se přímo na např. na cenovové rozhodnutí ERÚ č.10/2007. Pro pořádek jej naleznete zde  nebo na www stránkách každé energetické společnosti např.   >>>>>>
 
/2.3.2009/ Jak nahlásit rozblombování?
Asi nejčastěji elektrikáři i RT hlasí rozblombování elektoměrové rozvodnice na zákaznické číslo energetické společnosti.  T. j. např. u ČEZ je to modrá zákaznická linka . Než však ze svého mobilu vyslechnete atomat energetiky a podaří se vám nahlásít všechny údaje, včetně těch jak to montér ČEZ najde, zbytečně utrátíte až 30,- Kč. Aby jste tento "julínkův" energetický regulační poplatek ušetřili, je dobré dát energetice infprmace v předstihu a následně pak po provedeném rozblombování  a to pomocí e-mailu. U ČEZ je to  e-mail: cez@cez.cz. Navíc máte doklad, že jste prokazatelně rozblombování nahlásili a nehrozí atak černých zakuklenců pátrajících po černém odběru u vašeho zákazníka. Víte, že na prováděný záznam z telefonu se může spolehnout jen energetika, vy ho v případě problému nemáte a mít nebudete....
 
//28.2.2008/ Seznam nejdůležitějších ČSN elektro?  
Obsahuje normy ČSN a TNI bez kterých by se neměl obejít žádný projektant  nebo revizní technik...