Rychlost - tradice - spolehlivost

Revize a kontroly el. spotřebičů dle ČSN 331600 ed.2:

Platí pro el. spotřebiče (typu domácích spotřebičů,  prodlužovacích šňůr, přenosného el. nářadí apod.
Neplatí pro zdravotnické spotřebiče; strojní zařízení, svářečky; el. spotřebiče pevného rozvodu a pod.

Termíny revizí přenosnných el. spotřebičů:

Skupina

Spotřebiče držené v ruce

Ostatní neupevněné spotřebiče

 

tř. spotřebiče

revize

revize

A: Spotřebiče pronajímané dalšímu uživateli

Před vydáním provozovateli nebo uživateli

B: Spotřebiče používané ve venkovním prostoru

I

II a III

1x za 3 měsíce *2

1x za 6 měsíců *2

1x za 6 měsíců *2

C: Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti  (nářadí...)

I

II a III

1x za 6 měsíců *2)

1x za 12 měsíců *2)

1x za 24 měsíců *2

D: Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely...)

I a II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

E: Spotřebiče používané při kancelářské práci

I a II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Poznámky:

*2) V případě velmi častého používání el. ručního nářadí (s nářadím se pracuje např.. více než 250 hod. za rok), je vhodné stanovit kratší lhůty revizí.

Lhůty upevněných el. spotřebičů se revidují ve lhůtách dle ČSN 331500.

Kontroly:

Kontroly nepřipevněných el. spotřebičů  provádí jejich uživatel před jejich použitím.

Postup kontroly  (osoba alespoň poučená) : 

1) prohlídka     2) zkouška chodu     

Postup revize (osoba znalá): 

1) prohlídka;  2) měření; 3) zkouška chodu;  4) vypracování dokladu

Prohlídka:

U všech spotřebičů se provede prohlídka. Při prohlídce se zjistí třída ochrany spotřebiče, respektive. zda přívod ke spotřebiči je s ochranným vodičem a podle toho se volí další postup revize.

          Spotřebič se považuje za vyhovující pokud:

          - nemá poškozeny kryty, držadla ... tak, aby  byla snížena ochrana před nebezpečným dotykem

          - pohyblivý přívod nemá poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci. Šňůra je řádně zajištěna proti vytržení.. Vidlice nebo zástrčka nejsou poškozeny.

          - u spotřebičů II. a III. třídy musí být pohyblivý přívod neoddělitelně spojen  s vidlicí.

 

Měření:

1) Odpor ochranného vodiče přívodu o délce do 3 m nesmí být větší než 0,2 ohmu .

Pro delší přívody je možné na každé 3 m připočítat 0,1 ohmu.

Nesmí být však překročena nejvyšší hodnoty 1 ohm.

 

2) Izolační stav:

 

Spotřebič třídy ochrany

Izolační odpor spotřebičů držených za provozu v ruce

Mohmů

Izolační odpor spotřebičů, které nejsou za provozu drženy v ruce

Mohmů

 

I

2

tepelných s příkonem nad 3,5 kW

0,3

II

7

2

1

III

0,25

0,25

 

 

Měření proudu protékajícího ochr. vodičem:  /měří se přímou  a nebo nepřímou metodou u spotřebičů 1. tř., které nelze uložit izolovaně./. Proud nesmí být větší než 3,5 mA (U tepelných spotřebičů nad 3,5 kW , nesmí být unikající proud větší než 1 mA na každý 1 kW  výkonu. 

 

Měření dotykového proudu: Měří se dotykový proud při přiložení síťového napětí spotřebiče. Provádí se u spotř. tř. II. a u neživých částí nespojených s ochr. vodičem u spotř. tř. I. Dotykový proud nesmí překročit 0,5 mA.  

 

Měření náhradního unikajícího proudu: Používá se jen rovněž  jako jedna z alternativních měření v případě, že byl předtím naměřen vyhovující izolační odpor. Unikající proud nesmí překročit 3,5 mA (u tepelných spotřebičů pak nesmí být větší než 1 mA/kW tepelného výkonu). U spotřebičů tř. II. a u vodivých částí nespojených s ochranným vodičem spotřebičů I. tř. nesmí být unikající proud větší než 0,5 mA.

 

Zkouška chodu:         Zkouška chodu zapnutím a krátkodobým ověřením všech funkcí spotřebiče se provede na závěr kontroly. 

 

Označení:   Poškozené nebo nezřetelné označení (nápisy) na ochranných krytech (např. označení směru otáčení a pod.) musí být obnoveno a zajištěna jeho trvanlivost.

 

Doklad o revizi musí obsahovat:      Označení spotřebiče (název, výrobce...); výrobní číslo, inventární číslo; datum kontroly; výsledek prohlídky spotřebiče;  výsledky provedených zkoušek;  vyhodnocení zkoušky chodu;  celkové vyhodnocení stavu z hlediska bezpečnosti.; použité měřící přístroje;  stanovení lhůty další revize;  jméno revidujícího...         

Závěrečná ustanovení:

            Revize se považuje za vyhovující, jestliže spotřebič vyhoví jak při prohlídce, zkoušce chodu, tak při všech předepsaných měřeních.


Zdroj:  ČSN 331600 ed.2 a školící materiály ČES.

 

Vyhledávání

Ceny revizí přenosných el. spotřebičů a nářadí:

Cena za 1ks se stanoví dohodou.

Bývá v rozmezí 50 až 100 Kč (bez DPH 21%)

Záleží i na kraji.

V Praze je cena nejvyšší a nejnižší ceny jsou naopak v kraji Moravskoslezském...

 

Fotogalerie: Revize přenosných el. spotřebičů:

/album/fotogalerie-revize-prenosnych-el-spotrebicu-/rprofi-ii-illko-jpg1/
/album/fotogalerie-revize-prenosnych-el-spotrebicu-/r2051-jpg/

Kvalifikace na provádění

revizí přenosných el. spotřebičů:

 Vyjádření generálního inspektora SUIP 

                        Očekávané vyjádření generálního inspektora
                        SUIP Opava pana igr. ing. Rudolfa Hahna
                        z března 2008 ke kauze RT E4A .
Přidáno: 11 | 3 | 2008 | Počet zobrazení: 4819

Stanovisko ministerstva MPO

K obsahovým naplním živností 205 a 105
- ve vztahu k revizím přenosných el. spotřebičů...
Dle současného živnostenského zákona je vydáni živnostenského oprávnění s předmětem  podnikání "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízeni"
Přidáno: 23 | 2 | 2008 | Počet zobrazení: 4372

Vyjádření generálního inspektora SUIP

Logo SUIPPro "šéfredaktora" časopisu Elektro.
Diskuse nad novým textem ČSN 33 1600 a 33 1610 je dle názoru Státního úřadu inspekce práce nadbytečná.
V červnu 2007 vydal Český normalizační institut (ČNI) nově upravený text ČSN 33 1600 a 33 1610 s účinností od 1.7.2007.

Názor ESČ Praha

Pro úplnost nutno dodat, že představitelé tohoto spolku (dříve občanského sdužení občanú) se domnívají, že výše uvedené instituce nemají pravdu...

.