Rychlost - tradice - spolehlivost

Legislativa ke stažení:Zákony pro elektrotechniku: 
  

            Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

   Nařízení vlády č.176/2008 Sb. O požadavcích na stroje...
   Zákon č 130/2008 Sb. živnostenský zákon (platnost od 1.7.08)
   Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky na BOZP
   Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
   Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce  
   Elektrizační zákon  č.158/2009 Sb.
   Zákon č. 458/2000 Sb. elektrizační zákon
 
Vyhlášky, nařízení vlády a další legislativa elektro:
   Vyhl. č. 81/2010 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
   Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na svavby
   Vyhláška č.343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na bezpečnost
   Vyhláška č.23/2008 Sb. o požární ochraně staveb
   Metrologická legislativa - zpracovatel ÚNMZ z roku 2004
   Vyhláška č.48/1982 Sb. o zákl. požadavcích na bezpečnost
     Nařízení vlády č.17/2003 Sb. o technických požadavcích na nn
   Nařízení vlády č.616/2006 Sb.  o tech. požadavcích - elektrokompatibilita

 

           Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

 
 
Předpisy energetiky:
   Pravidla pro provozování distribučních soustav
 
 
  ČEZ distribuce:                                          >>>>   ČEZ
  Připojovací podmínky ČEZ distribuce:           >>>>   ČEZ
 
Naši partneři
Opel
Chevrolet
 
  
 
 
Nejlevnější povinné ručení 
 
          
              OBČAN 2,0

Placená reklama

 
 
 
 
Koktakty na ČES