Rychlost - tradice - spolehlivost

Nové normy ČSN (TNI):

 

Vydání zákona č. 250/2021 Sb.

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ...

účinnost zákona: od 1.7.2022.

 

Dnem zveřejnění nového zákona č. 250/2021 Sb.

ukončujeme šíření informaci o nových ČSN elektro.

 

Domníváme se, že po dalším zatížení elektrotechnické podnikající veřejnosti by tuto roli mohl nově  hrát příjemce finančních prostředků...

 

 

 

 

 

Výběr připravovaných norem ČSN na rok 2021:

duben:   + ČSN EN 50678  (331610) Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě  405,-Kč

 

Výběr připravovaných norem ČSN na prosinec 2020:

*ČSN EN IEC 61400-6 Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy
 

Výběr připravovaných norem ČSN na listopad 2020:

*ČSN EN 50131-13  Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení
 

Výběr připravovaných norem ČSN na říjen 2020:

*ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
*ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5  Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
*+ ČSN EN IEC 61439-7 Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla
 

Výběr připravovaných norem ČSN na září 2020:

*ČSN EN IEC 62031 ed. 2 LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
 

Výběr připravovaných norem ČSN na srpen 2020:

*TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
*ČSN ISO 8528-5 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

Výběr připravovaných norem ČSN na červenec 2020:

*ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení
 

Výběr připravovaných norem ČSN na červen 2020:

*ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky
 

Výběr připravovaných norem ČSN na květen 2020:

ČSN EN IEC 62858 ed. 2 Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy
 

Výběr připravovaných norem ČSN na duben 2020:

ČSN IEC 60479-2 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
*ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem  
*ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
 

Výběr připravovaných norem ČSN na březen 2020:

*ČSN EN 50047 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry

 

Výběr připravovaných norem ČSN na únor 2020:

*ČSN EN IEC 62676-2-32 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách

 

Výběr připravovaných norem ČSN na leden 2020:

*ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí

*ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

 

Výběr připravovaných norem ČSN na prosinec 2019:

*ČSN IEC 60479-1 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska Cena ČAS: 532 Kč
 

Výběr připravovaných norem ČSN na listopad 2019:

*ČSN IEC 60092-101 Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky Cena ČAS: 325 Kč
*+ ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech. Cena ČAS: 315 Kč
*ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost. Cena ČAS: 532 Kč
*ČSN IEC 60287-3-1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky  Cena ČAS: 315 Kč
 

Výběr připravovaných norem ČSN na říjen 2019:

*+ ČSN 33 2000-7-711 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky Cena ČAS: 211 Kč
*ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny  Cena ČAS: 899 Kč
*ČSN EN 61643-31 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích  Cena ČAS: 525 Kč

 

Výběr připravovaných norem ČSN na září 2019:

*ČSN EN ISO 669 Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky
*ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
*ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky
 

Výběr připravovaných norem ČSN na srpen 2019:

*ČSN EN 50549-1 Kat. čís.: 507394 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně Cena ČAS: 588 Kč
*ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely Cena ČAS: 315 Kč
 

Výběr připravovaných norem ČSN na červenec 2019:

*ČSN 33 2000-8-2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů Cena ČAS: 405 Kč
 

Výběr připravovaných norem ČSN na červen 2019:

*ČSN IEC 60050-523 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky International Electrotechnical Vocabulary - Part 523: Micro-electromechanical devices  Cena ČAS: 525 Kč
*ČSN 33 2000-8-2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů Cena ČAS: 405 Kč
*ČSN EN IEC 62840-2 Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky Cena ČAS: 325 Kč
*ČSN EN 54-3+A1 Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení Cena ČAS: 588 Kč
 

Výběr připravovaných norem ČSN na květen 2019:

ČSN IEC/TS 62786 Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí.
 

Výběr připravovaných norem ČSN na duben 2019:

ČSN EN ISO 13297 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu
 

Výběr připravovaných norem ČSN na březen 2019:

ČSN P CEN/TS 17165 Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy
 

Výběr připravovaných norem ČSN na únor 2019:

ČSN EN IEC 62820-2 Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)

ČSN EN 60204-1 ed. 3  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky 896,- Kč

 

Výběr připravovaných norem ČSN na leden 2019:

ČSN EN 50491-12-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura

 

Výběr připravovaných norem ČSN na prosinec 2018:

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5  Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
ČSN EN IEC 62793  Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

 

Výběr připravovaných norem ČSN na listopad 2018:

ČSN IEC/TS 60479-2  Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
ČSN EN IEC 62485-1 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace
 

Výběr připravovaných norem ČSN na říjen 2018:

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3  Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití
 

Výběr připravovaných norem ČSN na září 2018:

*ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

 

Výběr připravovaných norem ČSN na srpen 2018:

*ČSN EN 60669-1 ed. 3 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky
 

Výběr připravovaných norem ČSN na červenec 2018:

*ČSN EN 1648-1 Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy
*ČSN EN 1648-2  Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily
*ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2  Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

 

Výběr připravovaných norem ČSN na červen 2018:

*ČSN CLC/TS 61400-26-3 Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren
 

Výběr připravovaných norem ČSN na květen 2018:

*ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
*ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
 

Výběr připravovaných norem ČSN na duben 2018:

*ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů.
 

Výběr připravovaných norem ČSN na  březen 2018:

*ČSN EN 62820-1-2  Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu
 

Výběr připravovaných norem ČSN na únor 2018:

*ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3

*ČSN EN 60079-30-2 ed. 2  Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

*ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek

 

Výběr připravovaných norem ČSN na leden 2018:

*+ ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
*+ ČSN 33 2000-7-708 ed. 4  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality

 

Výběr připravovaných norem na prosinec 2017:

* ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
 

Výběr připravovaných norem na listopad 2017:
*ČSN EN 62745 Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení
*ČSN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)
*ČSN EN 13032-4 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla
 

Výběr připravovaných norem na říjen 2017:

*ČSN EN 63044-1  Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky

 

Výběr připravovaných norem na zář 2017:
* ČSN EN 60730-1 ed. 4 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky
 

Výběr připravovaných norem na srpen 2017:

* ČSN IEC 60092-202 Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

*ČSN IEC 60050-614 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz
 

Výběr připravovaných norem na  červenec 2017:

ČSN EN ISO 17409 Elektricky poháněná silniční vozidla - Spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie - Bezpečnostní požadavky

 

Výběr připravovaných norem na  červen 2017:

ČSN EN 54-12 ed. 2 El. požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

 

Výběr připravovaných norem na  květen 2017:

ČSN EN 54-26 El. požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče
ČSN EN 54-3 ed. 2 El.  požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení

 

Výběr připravovaných norem na  duben 2017:

+ ČSN EN 60974-4 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014
 

Výběr připravovaných norem na  březen 2017:

*+ ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN EN 60691 ed. 3 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití
 

Výběr připravovaných norem na  únor 2017:

ČSN EN 50628 Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
 

Výběr připravovaných norem na  leden 2017:

ČSN CLC/TS 50131-12 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)
 

Výběr připravovaných norem na  prosinec 2016:
ČSN EN ISO 8528-13 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

 

Výběr připravovaných norem na listopad 2016:
*+ ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
*+ ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

Výběr připravovaných norem a změn ČSN na říjen 2016 :
*+ ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
*+ ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
 

Výběr připravovaných norem na  září 2016:

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
ČSN EN 62868 Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

 

Výběr připravovaných norem na  srpen:

1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
+ ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel.

 

Výběr připravovaných norem na  červenec:

ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny  
ČSN EN 61851-23 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

 

Výběr připravovaných norem na  červen:
* ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
*ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

 

Výběr připravovaných norem na květen:
*ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

 Výběr připravovaných norem a změn ČSN na duben 2016:
*ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely
*ČSN EN 62722-1 Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky
 

Výběr připravovaných norem na  březen 2016:
*ČSN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na EN 50341-1:2012

 

Výběr připravovaných norem na únor 2016:
*ČSN IEC 60050-114 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

 

Výběr připravovaných norem a změn ČSN na leden 2016:
*ČSN 33 2000-5-53 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
*ČSN ISO 8528-5 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

 

Výběr připravovaných norem na prosinec 2015:

*ČSN EN 60079-32-2 Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

 

Výběr připravovaných norem na listopadn 2015:

*ČSN EN 60519-1 ed. 4 Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

 

Výběr připravovaných norem na říjen 2015:

*ČSN EN 50341-2-20 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)
*ČSN EN 50156-1 ed. 2 Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace
 

Výběr připravovaných norem na září 2015:

*ČSN EN 60092-507 ed. 2 Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla
*ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
*ČSN EN 61439-5 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

 

Výběr připravovaných norem na srpen 2015:

* ČSN EN 62817 Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce
* ČSN EN 62790 Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

 

Výběr připravovaných norem na červenec 2015:

*ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení   
 

Výběr připravovaných norem na červen 2015:

*ČSN IEC 60050-651 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím
*ČSN EN 61851-24 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení
 

Výběr připravovaných norem na květen 2015:
*+ ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

 

Výběr připravovaných norem na duben 2015:

*TNI CLC/TR 50480  Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
*TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti

 

Výběr připravovaných norem na  březen 2015:
*+ ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy
*ČSN EN 50153 ed. 3 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

Výběr připravovaných norem na únor 2015:
*ČSN EN 15628  Kvalifikace pracovníků údržby
* ČSN EN 50125-1 ed. 2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

Výběr připravovaných norem na leden 2015:
*ČSN EN 61851-23 Nabíjení elektromobilů vodivým propojením - Část 23: Stejnosměrná nabíjecí stanice elektromobilů
*ČSN EN 50434 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě