Rychlost - tradice - spolehlivost

Jak šetřit na fakturách za elektřinu:

Ceny elektřiny již dávno nejsou lidové...

Dokonce se nám daří v této oblasti vyrovnat nejvyspělejším zemím bývalé "západní evropy". Co s tím můžeme dělat? Začít promyšleně šetřit a to nejlépe tak, aby nás to stálo co nejméně komfortu. Čím tedy začít?
Prvním zbytečným "žroutem" peněz může být jistič před elektroměrem - jak ho snížit?
a) Vyplatí se, aby nám odborník spočítal "soudobý" příkon všech našich spotřebičů a výpočet pak ještě ověřil změřením odebíraného proudu. Při tom může navíc zjistit nerovnoměrné zatížení jednotlivých fází a většinou můžeme snižovat a nebo alespoň nezvyšovat při potížích s vypínáním hl. jističe.
b) Mýtus, že hlavní jistič musí mít pouze charakteristiku B je dalším zdrojem možného plýtvání. Máme-li totiž větší motorické spotřebiče (motor vodárny nebo pily na dřevo 4 kW...) může docházet (při jejich spuštění) k "vypadnutí" nevhodně zvoleného jističe B. Tady použitím předepsaného jističe s charakteristikou C můžete snižovat , nebo alespoň ponechat stávající nasmlouvanou hodnotu jističe.. Podobně je to i spínáte-li tepelné spotřebiče (akumulační kamna a přímotopy...) i zde máte nárok na jistič s charakteristikou C. Ano někteří energetici mohou protestovat, ale dejte jim přečíst tento "jejich" dopis a nebo "jejich" cenový výměr" a budete příjemně překvapeni..
Druhým krokem jsou energeticky úsporně el. spotřebiče.
Na některé energeticky náročné spotřebiče (lednice, klimatizace...) je jejich výrobce povinen umístit "energetický štítek" .
- energetická třída A již přestává stačit a vyplatí se investovat do spotřebičů A + (čím více + tím lépe...)
Třetím krokem jsou stavební úpravy:
- výměna oken (za nejlépe již alespoň s "trojitým zasklením)
- zateplení stropů a podlah
- zateplení stěn
Čtvrtým krokem je vhodný výběr dodavatele:
Přes masívní proklamace, že o ceně elektřiny rozhodnete výběrem dodavatele, věřte, že tak při velkých domácích odběrech ušetříte max. stokoruny ročně a následující rok můžete zjistit, že váš původní dodavatel je nyní opět levnější než ten, ke kterému jste přešli. . Nicméně koho osloví a neodradí tato fakta měňte pravidelně dodavatele: Pomoci vám k tomu může tata kalkulačka  ERÚ >>>>>   nebo ještě na  TZB-Info kaltkulátor ceny plynu   případne na Sfinance.cz
Pátým krokem výběr dodavatele plynu (jsme -li na plyn připojeni:
Stále se zvyšující světelný výkon a životnost LED žárovek (až 100 000 hodin) při spotřebě okolo několika  W vytvářejí z těchto moderních světelných zdrojů náhradu běžných i "úsporných" žárovek...
 Šestým krokem je použití LED žárovek:
Pokud si zvyknete po každém použití spotřebič vypnout ze zásuvky, můžete ročně vaše náklady za energie snížit až o několik tisíc korun. Jedná se zejména o spotřebiče, které jste dosud vypínali jen do režimu "stand-by" (televize, domácí kina, wifi, nabíječky mobilů, baterií...)
Seedmým krokem je vypínání el. spotřebičů ze zásuvek:
U ČEZ je stále většinovým vlastníkem stát.. Zlevnění tak můžeme sjednat i přes stát. Je ho však na potřebu takového kroku upozornit:
- když narazíte na kancelář poslance navštivte ho a požádejte ať zjistí proč je cena elektřiny na Evropském průměru, když mzdy tomu zdalaka a zdaleka u 2/3 občanů ČR neopovídají. Současně se ptejte proč ona 1/3 musí být tak nehorázně protěžována vůči většině občanů????
- zapojte se do nějaké občanské iniciativy, která se danou problematikou zabývá např: SPONEL