Rychlost - tradice - spolehlivost

Diskusní téma: Dotazy vyhl. 50

Datum: 28.05.2020

Vložil: František P.

Titulek: Dotaz § 5, § 6 vyhl. č. 50

Dobrý den, jsem vyučen v oboru elektromechanik pro rozvodná zařízení - číslo oboru 04-63-2, po vyučení v r. 1983 jsem v lednu 1985 získal § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.,, pak jsem ještě 2 měsíce pracoval do nástupu ZVS, tedy jsem měl celkem 15 měsíců praxi.
Po absolvování ZVS jsem pracoval dalších 6 měsíců, kdy jsem změnil zaměstnání. Praxi v oboru jsem měl tedy 21 měsíců.
V oboru jsem nepracoval více jak 32 let, nyní bych si rád obnovil patřičné oprávnění dle vyhl. č. 50 - §5 a následně § 6.
Někde jsem se dočetl, že při splnění podmínek elektrotechnického vzdělání - což je i vyučení v oboru je automaticky přiznán § 5 citované vyhlášky.
Při splnění požadované doby praxe na § 6 - což je 1 rok, kdy doba praxe se krátí o polovinu při přerušení činnosti více jak 5 let, mi schází dle mého ke získání potřebné praxe cca 2 měsíce.

Mohl by mi zde někdo prosím vysvětlit jak je to u mně s tím § 5 a s tím jakou dobu praxe ještě potřebuji ke získání § 6, abych mohl samostatně pracovat jako např. údržbář a pod.?

Děkuji za podpověď.
František P.

Datum: 15.02.2023

Vložil: Štěpán Valenta

Titulek: Re: Dotaz § 5, § 6 vyhl. č. 50

Do 30.6.2022 na §5 vyhl. 50 je třeba mít elektrotechnické vzdělání a úspěšně složenou zkoušku dle vyhl. 50 §5.
Po 1.7.2022 se po propadnutí odborné kvalifikace osoba znalá stává osobou poučenou. Po novém složení zkoušky se jí pak obnoví dříve dosažená odbornost dle zák. 250/2021 Sb. a NV 194/20222 Sb.

Datum: 03.06.2023

Vložil: Marek Kloz

Titulek: Re: Re: Dotaz § 5, § 6 vyhl. č. 50

Dobrý den, mohu jako absolvent oboru 25-57-H/01 autoelektrikář, získat vyhlášku 50? Zrovna to řešíme v práci, měl bych pracovat jako servisní technik vratovych systémů. Děkuji

Datum: 13.05.2020

Vložil: Radek V.

Titulek: obor 23-65-H/009

Dobrý den,

v práci řešíme zda můžu s oborem 23-65-H/009 Strojník pro lodní dopravu se účastnit školení vyhlášky 50 §6 a výše.

Děkuji, Radek V.

Datum: 13.10.2017

Vložil: Josef Cajzl

Titulek: Autotronik 39-41-L/51 a vyhlaška 50?

Dobrý den pracuji jako autotronik v autorizovaném servisu vozidel Škoda s praxi 2 roky.
Vyučil jsem se v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a následně jsem odmaturoval v nástavbovém oboru Autotronik 39-41-L/51.

A v práci zjišťujeme zda si mohu dodělat vyhlášku 50

Děkuji za odpověd Cajzl

Datum: 07.11.2017

Vložil: Pavel Odvárka

Titulek: Re: Autotronik 39-41-L/51 a vyhlaška 50?

Dobrý den,
maturitní nástavbu Autotronik jsem konzultoval s panem Husníkem z MŠMT.
Obsahem studium odpovídá denímu studiu, tudíž i na tento obor odpovídá elektrotechnickému vzdělání a můžete na školení podle vyhlášky 50/1978 Sb., odpovídající paragraf podle potvrzené délky praxe.

Datum: 07.05.2017

Vložil: Miroslav Hurta

Titulek: Kvaůlifikace pro opravy výpočetní techniky

Dobrý den,
na základě telefonního jednání posílám konečně slíbené vyjádření vedoucí OI ve věci pracovního úrazu při výměně baterie v notebooku. Jde hlavě o to, zda níže popisované věci jim může vedoucí OI, doplnit do pracovní náplně nebo za jakých podmínek. Mají přidělené ochranné brýle a pracovní plášť. Zaměstnanci mají ukončené středoškolské vzdělání - gymnázium.
Prosím, poraďte jak postupovat.

ad 2) informatici bohužel v pracovní náplni nemají nic, na základě čeho by mohli rozdělávat počítače tiskárny apod., ale patří to do jejich každodenní činnosti a asi jim to do pracovní náplně doplním. Jedná se o tyto práce:

- výměna baterie v notebooku

- výměna baterií UPS Smart

- výměna komponent PC (paměť, procesor, zdroj apod.)

- zjišťování závad ostatního zařízení ICT (tiskárny, telefony, hlasovací zařízení, aktivní prvky apod.)

- drobné elektro činnosti – výroba kabelů audio, UTP, montáž AP apod.
--
S pozdravem a přáním hezkého dne

Datum: 13.05.2015

Vložil: Štěpán Valenta

Titulek: Je možné tyto obory považovat za elektrotechnické

Vážený pane Valento,
k Vašemu dotazu, zda absolvent oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář a 39-41-L/01 Autotronik splňuje odborné vzdělání z pohledu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vám dle věcné příslušnosti našeho odboru k uvedené problematice sdělujeme následující.

Předmětný obor vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář ( dříve označován číselným kódem 26-87-2) je uveden ve vyhlášce MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách ze dne 7. srpna 1991 v oddíle E, ve skupině oborů 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Vzhledem k uvedenému a v souladu s písmenem b), přílohy č. 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice lze uvedené dosažené vzdělání považovat za odborné (elektrotechnické) vzdělání.

K Vašemu dotazu, zda studijní obor SOU 39-41-L/01 Autotronik dosahuje elektrotechnického vzdělání dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Vám sdělujeme následující.

Oddělení 211 - středního vzdělávání MŠMT porovnalo obsah vzdělávacího programu předmětného oboru vzdělání s obsahem vzdělávacího programu původního oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář (nově 26-57-H/01). Z pohledu obsahu obou vzdělávacích programů ve vztahu k elektrotechnické kvalifikaci se jedná o totožné obory vzdělání. Studijní obor SOU Autotronik 39-41-L/01 je náročnějším oborem vzdělání (zakončen maturitní zkouškou), který v obsahu vzdělávání elektrotechnice věnuje dostatečné množství vyučovacích hodin. Obor vzdělání Autoelektrikář byl vždy a stále je zařazován v soustavě oborů vzdělání do skupiny elektrotechnických oborů vzdělání (poskytoval elektrotechnické vzdělání). V současném Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 211/2010 je uveden studijní obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik ve skupině 39 Speciální a interdisciplinární obory. Přestože obor vzdělání je zařazen do skupiny oborů 39, poskytuje vzhledem k výše uvedenému elektrotechnické vzdělání.

S pozdravem

Petr Husník