Rychlost - tradice - spolehlivost

Diskusní téma: Dotazy vyhl. 50

Datum: 28.05.2020

Vložil: František P.

Titulek: Dotaz § 5, § 6 vyhl. č. 50

Dobrý den, jsem vyučen v oboru elektromechanik pro rozvodná zařízení - číslo oboru 04-63-2, po vyučení v r. 1983 jsem v lednu 1985 získal § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.,, pak jsem ještě 2 měsíce pracoval do nástupu ZVS, tedy jsem měl celkem 15 měsíců praxi.
Po absolvování ZVS jsem pracoval dalších 6 měsíců, kdy jsem změnil zaměstnání. Praxi v oboru jsem měl tedy 21 měsíců.
V oboru jsem nepracoval více jak 32 let, nyní bych si rád obnovil patřičné oprávnění dle vyhl. č. 50 - §5 a následně § 6.
Někde jsem se dočetl, že při splnění podmínek elektrotechnického vzdělání - což je i vyučení v oboru je automaticky přiznán § 5 citované vyhlášky.
Při splnění požadované doby praxe na § 6 - což je 1 rok, kdy doba praxe se krátí o polovinu při přerušení činnosti více jak 5 let, mi schází dle mého ke získání potřebné praxe cca 2 měsíce.

Mohl by mi zde někdo prosím vysvětlit jak je to u mně s tím § 5 a s tím jakou dobu praxe ještě potřebuji ke získání § 6, abych mohl samostatně pracovat jako např. údržbář a pod.?

Děkuji za podpověď.
František P.

Datum: 13.05.2020

Vložil: Radek V.

Titulek: obor 23-65-H/009

Dobrý den,

v práci řešíme zda můžu s oborem 23-65-H/009 Strojník pro lodní dopravu se účastnit školení vyhlášky 50 §6 a výše.

Děkuji, Radek V.

Datum: 13.10.2017

Vložil: Josef Cajzl

Titulek: Autotronik 39-41-L/51 a vyhlaška 50?

Dobrý den pracuji jako autotronik v autorizovaném servisu vozidel Škoda s praxi 2 roky.
Vyučil jsem se v oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a následně jsem odmaturoval v nástavbovém oboru Autotronik 39-41-L/51.

A v práci zjišťujeme zda si mohu dodělat vyhlášku 50

Děkuji za odpověd Cajzl

Datum: 07.11.2017

Vložil: Pavel Odvárka

Titulek: Re: Autotronik 39-41-L/51 a vyhlaška 50?

Dobrý den,
maturitní nástavbu Autotronik jsem konzultoval s panem Husníkem z MŠMT.
Obsahem studium odpovídá denímu studiu, tudíž i na tento obor odpovídá elektrotechnickému vzdělání a můžete na školení podle vyhlášky 50/1978 Sb., odpovídající paragraf podle potvrzené délky praxe.

Datum: 07.05.2017

Vložil: Miroslav Hurta

Titulek: Kvaůlifikace pro opravy výpočetní techniky

Dobrý den,
na základě telefonního jednání posílám konečně slíbené vyjádření vedoucí OI ve věci pracovního úrazu při výměně baterie v notebooku. Jde hlavě o to, zda níže popisované věci jim může vedoucí OI, doplnit do pracovní náplně nebo za jakých podmínek. Mají přidělené ochranné brýle a pracovní plášť. Zaměstnanci mají ukončené středoškolské vzdělání - gymnázium.
Prosím, poraďte jak postupovat.

ad 2) informatici bohužel v pracovní náplni nemají nic, na základě čeho by mohli rozdělávat počítače tiskárny apod., ale patří to do jejich každodenní činnosti a asi jim to do pracovní náplně doplním. Jedná se o tyto práce:

- výměna baterie v notebooku

- výměna baterií UPS Smart

- výměna komponent PC (paměť, procesor, zdroj apod.)

- zjišťování závad ostatního zařízení ICT (tiskárny, telefony, hlasovací zařízení, aktivní prvky apod.)

- drobné elektro činnosti – výroba kabelů audio, UTP, montáž AP apod.
--
S pozdravem a přáním hezkého dne

Datum: 13.05.2015

Vložil: Štěpán Valenta

Titulek: Je možné tyto obory považovat za elektrotechnické

Vážený pane Valento,
k Vašemu dotazu, zda absolvent oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář a 39-41-L/01 Autotronik splňuje odborné vzdělání z pohledu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vám dle věcné příslušnosti našeho odboru k uvedené problematice sdělujeme následující.

Předmětný obor vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář ( dříve označován číselným kódem 26-87-2) je uveden ve vyhlášce MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách ze dne 7. srpna 1991 v oddíle E, ve skupině oborů 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Vzhledem k uvedenému a v souladu s písmenem b), přílohy č. 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice lze uvedené dosažené vzdělání považovat za odborné (elektrotechnické) vzdělání.

K Vašemu dotazu, zda studijní obor SOU 39-41-L/01 Autotronik dosahuje elektrotechnického vzdělání dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Vám sdělujeme následující.

Oddělení 211 - středního vzdělávání MŠMT porovnalo obsah vzdělávacího programu předmětného oboru vzdělání s obsahem vzdělávacího programu původního oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář (nově 26-57-H/01). Z pohledu obsahu obou vzdělávacích programů ve vztahu k elektrotechnické kvalifikaci se jedná o totožné obory vzdělání. Studijní obor SOU Autotronik 39-41-L/01 je náročnějším oborem vzdělání (zakončen maturitní zkouškou), který v obsahu vzdělávání elektrotechnice věnuje dostatečné množství vyučovacích hodin. Obor vzdělání Autoelektrikář byl vždy a stále je zařazován v soustavě oborů vzdělání do skupiny elektrotechnických oborů vzdělání (poskytoval elektrotechnické vzdělání). V současném Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 211/2010 je uveden studijní obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik ve skupině 39 Speciální a interdisciplinární obory. Přestože obor vzdělání je zařazen do skupiny oborů 39, poskytuje vzhledem k výše uvedenému elektrotechnické vzdělání.

S pozdravem

Petr Husník