Rychlost - tradice - spolehlivost

Vzory smluv 1.RK:

Výhradní (exluzivní) smlouva:

Výh/album/fotogalerie-roubenky1/srub-9-jpg/radní smlouva znamená, že jste smlouvu uzavřeli jen s jedinou realitní kanceláří, která vede veškerá jednání s případnými zájemci. Makléř je schopen maximálně hájit zájmy klienta (prodávajícího) a je schopen vyjednat nejvyšší možnou prodejní cenu. Makléř má jistotu uskutečnění obchodní transakce, proto investuje dostatek finančních prostředků do propagace nemovitosti, poskytne klientovi nejkvalitnější služby, včetně záruky právních služeb, pojištění a úschovy kupních cen. U výhradní smlouvy je možné a zcela běžné, že prodávající uzavře výhradní smlouvu na dobu určitou, například na 1 měsíc, a pak podle spokojenosti se rozhodne, bude-li ve spolupráci s realitní kanceláří pokračovat, nebo zvolí-li jinou. Tato forma spolupráce je běžná v zahraničí, u nás se jí klienti někdy obávají. Pokud však zvolíte seriózní realitní kancelář, máte záruku kvality.

Zdroj:   https://www.remax-trebic.cz/vyhradni-smlouva-s-maklerem-ano-nebo-ne/383

 

Nevýhradní (neexlusivní) smlouva:

/album/fotogalerie-roubenky1/srub-12-jpg/Nevýhradní smlouva vám umožní spolupracovat s více realitními kancelářemi nebo si vaši nemovitost prodat vlastní aktivitou. Řada zákazníků žije v domnění, že pokud bude jejich nemovitost nabízet více kanceláří, bude úspěšnost jejich prodeje vyšší a rychlejší. Bohužel opak je častokrát pravdou. Pokud se rozhodnete pro nevýhradní zastoupení, ve většině případů nabízí vaši nemovitost více realitních kanceláří, a tak se pravděpodobně objeví na několika internetových serverech a v řadě tiskovin vícekrát za sebou se stejnou fotografií, ale především s různou a často nižší cenou. Potenciální zájemci samozřejmě volají na nejnižší nabídku. Pro prodávajícího to tedy většinou znamená, že prodal svou nemovitost přes kancelář, která nabídla nejnižší cenu. Realitní kanceláře obecně v případě nevýhradních smluv nemají jistotu, že nemovitost prodají, a tak ve snaze uskutečnit obchod často zatajují některé informace, zkreslují popis nemovitosti a inzerují ve velice omezené míře.

Zdroj:   https://www.remax-trebic.cz/vyhradni-smlouva-s-maklerem-ano-nebo-ne/383
 

Výhradní nebo nevýhradní smlouvu?

/album/fotogalerie-roubenky1/kanadsky-srub-foto-jpg1/Jednoznačně doporučujeme s realitní kanceláří spolupracovat na základě písemné smlouvy, která přesně definuje práva a povinnosti zprostředkovatele i prodávajícího. Nejčastějším typem smlouvy je smlouva zprostředkovatelská podle § 744 a násl. občanského zákoníku. Na základě této smlouvy se realitní kancelář zaváže za smluvní odměnu (provizi) obstarat na prodávanou nemovitost kupce
Máte na výběr dva typy smluvního vztahu: uzavření nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy, nebo smlouvy výhradní (exkluzivní). Nevýhradní smlouva vám umožní spolupracovat s více realitkami nebo si nemovitost prodat vlastním přičiněním. Může se ale stát, že nabízí-li vaši nemovitost více kanceláří, je pak inzerována s různými podmínkami, ale hlavně s různou cenou, což je dáno rozdílnými provizemi kanceláří. A to na potenciální kupce rozhodně moc seriózně nepůsobí. Další nevýhodou je, že v případě nevýhradní smlouvy realitní kanceláře obvykle do prezentace nemovitosti tolik neinvestují, tzn. riskujete, že v záplavě ostatních vaše nabídka zanikne.
Výhradní smlouva znamená, že jste smlouvu uzavřeli jen s jedinou realitní kanceláří, která vede veškerá jednání s případnými zájemci. Tato forma spolupráce je běžná v zahraničí, u nás se jí klienti někdy obávají. K obavám však není důvod, pokud zvolíte seriózní realitní kancelář, smlouva je dobře napsána a uzavřena na dobu určitou.

Zdroj:   https://www.penize.cz/18127-jak-nenaletet-realitni-kancelari

 

 

Vyhledávání

Výhradní smlouva Nevýhradní smlouva

Realitu lze prodávat svépomocí nebo prostřednictvím další RK

NE

Realitu lze prodávat svépomocí nebo prostřednictvím další RK

ANO

RK - inzeruje i na drahých serverech

ANO

RK - inzeruje i na drahých serverech

NE

 

Pohled z praxe makléře 1.RK:

Prodáváte realitu a zájemce vaše nabídka upoutá. Už se připravuje vám zavolat, ale náhle mu padne zrak na stejnou realitu za jinou cenu v jiné „realitce.  Zájem se vytrácí, nabídka je považovaná za nedůvěryhodnou a není akceptována.
 

Nebo máte uzavřeno několik nevýhradních smluv s několika „realitkami“ a přesto neprodáváte ani nemáte žádné zájemce.

Zkusíte se tedy podívat, kde je vaše realita prezentována.  A zjistíte, že je inzerována jen na několika málo levných webech a to všemi vašimi  „realitkami“.


Co vám obvykle  kvalitní „realitka“ poskytne  předem:

Text smlouvy o zprostředkování prodeje.

 

Je tedy vždy exluzivní smlouva zárukou úspěšného prodeje?

Bohužel můžete narazit na "spořivou realitku", která si vystačí s několika inzerentními servery a nástěnkou ve výkladu...

A zde je pak k nezaplacení, když si před podpisem smlouvy prověříte seznam „inzertních“ serverů (stránek), kde se  Vaše realita bude prezentovat.