Rychlost - tradice - spolehlivost

Oldřich Vysloužil

Revizní technik z oboru elektro je Vám k dispozici k provedení elektrorevizí na Vaší stavbě,  továrně, obytném domě, bytě, či jiném objektu, kde potřebujete provést revize elektrických zařízení a hromosvodů v souladu s příslušným zněním technických norem a získat platný doklad o provedených revizích elektrozařízení i hromosvodů a přehlednou evidenci o revidovaných elektrických zařízeních. Zajistím provedení revizních prací podle revizního řádu a v rozsahu odpovídajícím požadavkům zákazníka. Dohodnu náležitosti přípravy revidovaných zařízení a objektů, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku během provádění elektrorevizí.


 

kontakt

 

Revizní technik CES Oldřich Vysloužil
Reissova č.1
787 01 Šumperk

Tel.: 583 217147, 603 709707

E-mail: oldies1@seznam.cz

IČ: 10647708

 

Vyhledávání