Rychlost - tradice - spolehlivost

Přežije UE ČR rok 2012?

20.10.2012 13:07

Proč je Unie elektrotechniků České republiky  mnohem méně známá a úspěšná než třeba profesní zastřešení lékařů, exekutorů či kominíků?

Proč existuje únik  elektrotechniků k platonickým diskusním vláknům?

Základní důvody jsou tři :

1)  UE ČR vznikla bohužel velmi pozdě. Když založení bránily jiné elektro svazy, které se obávaly o ztrátu svého vlivu. A ten vliv o který šlo?  Prakticky žádný nebyl a bojkotem udělali medvědí službu nejen svým členům a potažmo celé elektrotechnické pospolitosti, ale i sobě. Dnes tito nespolupracující "svazy žijí jen z podstaty a státní aparát je již mnoho let nebere prakticky na vědomí... S odvolávkou ...."až se domluvíte s UE ČR tak se ozvěte"...
2) UE ČR delegovala do vedení místo zástupců krajských svazů v dobré víře i "osobnosti" bez členské základny.  A ti záhy pochopili, že pro ně osobně je výhodnější, když  UE ČR nebude úspěšná. Co kdyby elektrospolečenstva přestala potřebovat externí "školitele".  Že špinavá slina dělá divy je dostatečně známo,,, a vedení UE ČR bylo smyšlenými báchorkami slušně rozklíženo....
3) UE ČR vznikala v době, kdy ještě doznívala zcela zásadní podpora jednoho diskusního portálu. Bez odborné a zcela nezištné podpory významného krajského uskupení by tento portál zřejmě vůbec nevznikl.  Neměl lidi, neměl témata, neměl nic... Vše dostal  a šel dál.. Přešel nepokrytě a zcela paradoxně na opačnou stranu. A od této chvíle měla UE ČR dalšího silného protivníka  a to na poli mediálním....
Shrnutí: 
 UE ČR existuje navzdory této skutečnosti již více než 10 let...  A záleží jen na elektrotechnické veřejnosti bude-li její zastřešující profesní platforma silná nebo zkomírající..
Ano. Diskusní vlákna mohou být "ventil na emoce", ale je to slepý a nic neřešící ventil.  Mimochodem ventilovat emoce tolerovala i předlistopadová vláda na estrádách. A takovou lidovou zábavou (estrádou....) jsou i dnešní diskusní vlákna. Pochopitelně mimo vlastní odbornou diskusi. .Podobně jako sekta mají neseriózní vlákna i vyhraněná pravidla a silnou cenzuru. Dovolen je jen názor jednoho jediného nejvyššího guru. To se ve svazech stát nemůže - alespoň od doby co byly vymyšleny volby... Od diskusního vlákna také nemůžete očekávat jakého-li zastání, či dokonce, že by ho státní aparát požádal o konzultaci či připomínkování nové legislativy.  Diskusní vlíkna mohou jen po vyjití té které legislativy ve Sbírce zákonů hromadně plakat - byť je to na tom nejnevhodnějším hrobě... A aby si vlákno udrželo zájem plivá jedovatou slinu na vše co není pod vlivem a požehnáním nejvyššího guru...
Závěr:  
1) Představitelé množiny "uskupení" by dle mého soudu měli rozpustit své povětšinou zcela nevýznamné svazy, cechy a unie a vytvořit společně jednu ekonomicky silnou  a vlivnou profesní instituci.
2) Pokud se nepodaří dotáhnou bod 1, UE ČR by měla dodržet statut a vedení UE ČR poskládat jen z představitelů právnických osob začleněných do UE ČR. A to na základě volby a né volební frašky s předvyplněnými kandidátkami! A i v demokracii  by neměli mít prostor a živnou půdu zákulisní šiřitelé vymyšlených nesmyslů očerňující aktivní. slušné a morální členy uskupení. 
3) Pokud by diskusní vlákna byla schopna kooperace s profesním uskupením byla by to nesporně výhra všech. Jinak je nutné vytvořit nová odborně kvalitní a seriózní diskusní vlákna pod záštitou profesní elektrotechnické organizace.

Vyhledávání