Rychlost - tradice - spolehlivost

Ověřování rozváděčů zdarma

28.03.2015 10:14

BONEGA - ověřování návrhu rozváděčů

(typové zkoušky rozváděče zdarma za 5 minut ...)

Opět se ukazuje, že tradiční české firmy vysoce přesahují možnosti zahraničních kolporací

A v ověřování návrhu nových rozváděčů zejména pro laickou obsluhu to unikátně vyřešila ryze česká firma BONEGA:

Bonega vám poskytne  tuto dokumentaci rozváděče:

  1. Obecné informace
  2. Charakteristiky rozhraní
  3. Schémata rozváděče
  4. Montážní pokyny
  5. Protokol o kusovém ověřování rozváděče
  6. Výrobní štítek rozváděče
  7. ES prohlášení o shodě
  8. Návod na použití rozváděče


Viz letáček BONEGY:

Předejděte zbytečnému zamítnutí rozváděče při revizi. Sestavte rozváděč pomocí některé z předdefinovaných sestav a automaticky tak získejte "štítek rozvaděče" včetně příslušné dokumentace. Veškerá vygenerovaná dokumentace odpovídá ČSN EN 61439-3:2012 (spolu s ČSN EN 61439-1:2012 edice 2), účinné od 22. 03. 2015.

 

Doporučeno Českým elektro svazem

Vyhledávání

Ověřování návrhu rozváděčů:

Typové zkoušky rozvaděčů zdarma...

Předejděte zbytečnému zamítnutí rozváděče při revizi. Sestavte rozváděč pomocí některé z předdefinovaných sestav a automaticky tak získejte "štítek rozvaděče" včetně příslušné dokumentace. Veškerá vygenerovaná dokumentace odpovídá ČSN EN 61439-3:2012 (spolu s ČSN EN 61439-1:2012 edice 2), účinné od 22. 03. 2015.

Více informací zde:  Bonega >>>>>>>

Sestav si dokumentaci

rozváděče zdarma

Klikni na obzek a za 5 minut máš kompletní dokumentaci rozváděče...