Rychlost - tradice - spolehlivost

Jak probíhá Online zkouška ze zák. č. 250/2021 Sb.:

12.03.2018 00:00

Online vzdělávání na získání  zkoušky ze zák. č.250/2021 Sb.:

Je realizováno jako "online kurz".

Každý uchazeč obdrží všechny vypracované otázky ve formátu pdf.  Zpracované témata pokrývají požadovaný rozsah  na získání  osoby znalé dle platné legislativy.

 

Základem je první pomoc a bezpečná obsluha a práce na elektrickém zařízení a základní norma pro práci elektrotechnika, což je norma ČSN EN 61140 v platném znění,  Součástí praktické části jsou ČSN pomáhající při práci elektromontéra, kdy některé  instalace jsou realizovány jen dle omezené projektové dokumentace., kdy montér má k dispozici třeba jen jednopólové schéma zapojení.  Proto jsou velmi  podrobně řešeny domovní a bytové instalace včetně koupelen.  A stručně jsou probrány  i základy z ostatních důležitých norem jako jsou barevné značení vodičů, pracovní stroje, uklání na hořlavé předměty, úvod do hromosvodů a nezapomínáme ani na opomíjenou a v praxi velmi málokdy bezpečně řešenou otázku montáže antén a základní aktuálně platné zákony a NV.
 

Výhoda online přípravy  spočívá v tom, že  Vy sami si určíte, kdy budete studovat a kolik času svému vzdělání věnujete.

Na podporu každý uchazeč obdrží i několik podpůrných pomůcek a to zcela zdarma.
 

V průběhu kurzu jsem k dispozici na emailu , telefonu či SKYPE.
 

A na závěr se s každým rád  osobně setkám u zkoušky. Ta musí proběhnou reálně a na reálném místě.

 

Zkouška se provádí pohovorem a jejím účelem je kromě ověření znalostí i nově nabyté vědomosti zafixovat v paměti.
Proto nepoužíváme zkušební testy ...

 

Chci se přihlásit >>>>>>>

Vyhledávání

Obsah přípravy „Online“ na vyhl. č. 50/1978 Sb.:


A) Vypracované zkušební texty:

B) Doplňky zdarma:

Video komentáře:

 

1. Pomoc při úrazu el. proudem:
2. Obsluha a práce na el. zařízení
 

C) Po dobu kurzu možnost konzultace E-mailem, telefonem nebo SKYPE:

Konzultace vyhl. 50 prostřednictvím SKYPE...

Vaarianta "Online"  je cenově i časově pro Vás nejvýhodnější :

 

Po uhrazení příslušné částky obdrží žadatel e-mailem všechny potřebné materiály a osobně se dostaví pouze na zkoušku.