Rychlost - tradice - spolehlivost

Názor současného předsedy ČES....

22.12.2012 12:50

Věřím, že se v roce 2013 dojde alespoň k funkční spolupráci elektrotechnických společenství a podaří se vytvořit vize nového zastřešujícího subjektu. A chci doufat, že to bude jen jeden dostatečně silný ekonomický subjekt.  Krajské či okresní oblasti je možné bez ztráty současných zvyklostí, je možné pokrýt příslušnými asociacemi.

Zřejmě nejjednodušší variantou by bylo integrace všech stávajících subjektů do ČES.  Kdy stávající vedení ČES by odstoupilo a bylo zvoleno nové vedení ze zástupců jednotlivých svazů, cechů a unií...

Nový ČES by počítal nově i s náborem elektrotechnických výrobních podniků, středních a vysokých škol, učilišť... A to vše zastřešené Hospodářskou komorou.

Ekonomické krytí profesionálního provozu:

1) Členské příspěvky fyzických a právnických osob

2) Příspěvky za reklamu

3) Příspěvky z činností v normotvorné a legislativní oblasti

4) Vlastní výdělečná činnost např. v "přidružené výrobě" - ČES má perspektivní realitní systém; vyzkoušená je montážní činnost středních a velkých zakázek, celorepublikové zakázky na revize - stále častější požadavek...

5) Příjmy ze společného profesionálního vzdělávání

6) Příjmy ze zabezpečování zkoušek elektrotechniků, projektantů a revizních techniků...

7) Příjmy ze zabezpečení komerčního on-line poradenského systému na telefon či e-mail...

A jistě by jsme společně našli ještě další možné zdroje a nápady jak co nejrychleji společně rozjet skutečně životaschopný projekt. Vracet se dnes k principu UE ČR je již zřejmě zcela bezpředmětné. A smířit se s tímto naším společných neúspěchem? Myslím, že na to je ještě brzy!

Vyhledávání