Rychlost - tradice - spolehlivost

Budou se v ČR certifikovat elektrikáři dle ČSN 330501?

20.06.2012 20:16

V roce 2005 byla vydaná mezinárodní norma ČSN 330501 "Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace".

Tato norma určuje systém zajištění kvalifikace podniků dodávajících elektroinstalace.. A má pomoci odběratelům lépe porozumět profilu dodavatele elektroinstalací ve specifických výběrových řízeních....

K tomuto účelu je v normě řada kriterií, které odběratelům při výběru vhodného podniku mohou účinně pomoci.  Pro zdokumentování je třeba, aby se podnik podrobil poměrně složité proceduře.  Při níž se zjišťuje zda podnik není v konkurzním řízení, či není-li v platební neschopnosti...Je -li v dané zemi povinné členství v profesním společenstvu pak podnik předkládá  "průkaz právního postavení".  O platbě daní předkládá dva průkazy,. jeden za platbu sociálního pojištění a druhý o placení daní. Splní-li podnik všechny tyto základní kritéria, ale zjistí-li se, že během posledním 5 let byl usvědčen z přestupku a profesionálního selhání, či je vinen závažným nesprávným postupem při předávání dokumentace o kvalifikace, je žádost ihned zamítnuta. Je-li vše v pořádku certifikační orgán začne podnik prověřovat z čistého kapitálové jmění ... V technické části se pak řeší pro jakou činnost podnik získá certifikaci.  Má-li kvalifikaci pro některý žádaný stupeň, přikročí se k posuzování referencí z již provedených zakázek. Např. pro začínající podnik se požaduje snížená hodnota celkových zakázek za poslední 3 roky a to ve výši alespoň 120 000 euro. Přičemž cena jednotlivé reference by neměla být menší než 20 000 euro...Pak již zbývají jen kritéria pro vzdělávání personálu podniku. V národních dodatcích se velmi rozumně uvádí, že výše popsané technické specifikace se nevztahují na OSVČ.

   Co si však myslet o rádoby zástupcích elektrotechnické veřejnosti, kteří by tyto kritéria rádi použili na certifikací všech OSVČ elektro. Ohánějí se při tom mezinárodní platností této normy a cudně zamlčují, že v zemích CENELECU byla schválena pouze pro podniky. Jejich snaha přesvědčit osoby z legislativy  o prospěšnosti, kdy se zaštiťují mnohapočetnými svazy je docela troufalá....  Některé svazy o této činnosti vůbec neví, jiní ostře protestují....  Jaký je skutečný zájem těchto jednotlivců?  Nevím. Ale musíme být ve střehu. V opačném případě nás budou čekat certifikace v řádů desetitisíců Kč  A kde tyto peníze skončí? Není těžké uhádnout...

Vyhledávání