Rychlost - tradice - spolehlivost

Nové normy ČSN (TNI):

 

Výběr připravovaných norem na  duben 2017:

+ ČSN EN 60974-4 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
 

Výběr připravovaných norem na  březen 2017:

*+ ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN EN 60691 ed. 3 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití
 

Výběr připravovaných norem na  únor 2017:

ČSN EN 50628 Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
 

Výběr připravovaných norem na  leden 2017:

ČSN CLC/TS 50131-12 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)
 

Výběr připravovaných norem na  prosinec 2016:
ČSN EN ISO 8528-13 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

 

Výběr připravovaných norem na listopad 2016:
*+ ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
*+ ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

Výběr připravovaných norem a změn ČSN na říjen 2016 :
*+ ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
*+ ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
 

Výběr připravovaných norem na  září 2016:

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
ČSN EN 62868 Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

 

Výběr připravovaných norem na  srpen:

1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
+ ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel.

 

Výběr připravovaných norem na  červenec:

ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny  
ČSN EN 61851-23 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

 

Výběr připravovaných norem na  červen:
* ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
*ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

 

Výběr připravovaných norem na květen:
*ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

 Výběr připravovaných norem a změn ČSN na duben 2016:
*ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely
*ČSN EN 62722-1 Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky
 

Výběr připravovaných norem na  březen 2016:
*ČSN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na EN 50341-1:2012

 

Výběr připravovaných norem na únor 2016:
*ČSN IEC 60050-114 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

 

Výběr připravovaných norem a změn ČSN na leden 2016:
*ČSN 33 2000-5-53 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
*ČSN ISO 8528-5 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

 

Výběr připravovaných norem na prosinec 2015:

*ČSN EN 60079-32-2 Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky

 

Výběr připravovaných norem na listopadn 2015:

*ČSN EN 60519-1 ed. 4 Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

 

Výběr připravovaných norem na říjen 2015:

*ČSN EN 50341-2-20 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)
*ČSN EN 50156-1 ed. 2 Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace
 

Výběr připravovaných norem na září 2015:

*ČSN EN 60092-507 ed. 2 Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla
*ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
*ČSN EN 61439-5 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

 

Výběr připravovaných norem na srpen 2015:

* ČSN EN 62817 Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce
* ČSN EN 62790 Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

 

Výběr připravovaných norem na červenec 2015:

*ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení   
 

Výběr připravovaných norem na červen 2015:

*ČSN IEC 60050-651 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím
*ČSN EN 61851-24 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení
 

Výběr připravovaných norem na květen 2015:
*+ ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

 

Výběr připravovaných norem na duben 2015:

*TNI CLC/TR 50480  Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
*TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti

 

Výběr připravovaných norem na  březen 2015:
*+ ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy
*ČSN EN 50153 ed. 3 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

Výběr připravovaných norem na únor 2015:
*ČSN EN 15628  Kvalifikace pracovníků údržby
* ČSN EN 50125-1 ed. 2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

Výběr připravovaných norem na leden 2015:
*ČSN EN 61851-23 Nabíjení elektromobilů vodivým propojením - Část 23: Stejnosměrná nabíjecí stanice elektromobilů
*ČSN EN 50434 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě