Rychlost - tradice - spolehlivost

Legislativa ke stažení:Zákony pro elektrotechniku: 
   Snížení administrativní zátěže podnikatelů č.155/2010 Sb.
   Nařízení vlády č.176/2008 Sb. O požadavcích na stroje...
   Zákon č 130/2008 Sb. živnostenský zákon (platnost od 1.7.08)
   Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky na BOZP
   Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
   Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce  
   Elektrizační zákon  č.158/2009 Sb.
   Zákon č. 458/2000 Sb. elektrizační zákon
   Zákon č. 22/1997 Sb. technické požadavky na výrobky
 
Vyhlášky, nařízení vlády a další legislativa elektro:
   Vyhl. č. 81/2010 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
   Vyhláška č.73/2010 Sb o vyhrazených technických zařízeních
   Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na svavby
   Vyhláška č.343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na bezpečnost
   Vyhláška č.23/2008 Sb. o požární ochraně staveb
   Metrologická legislativa - zpracovatel ÚNMZ z roku 2004
   Nařízení vlády č.378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost
   Vyhláška č.48/1982 Sb. o zákl. požadavcích na bezpečnost
   Vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
   Nařízení vlády č.17/2003 Sb. o technických požadavcích na nn
   Nařízení vlády č.616/2006 Sb.  o tech. požadavcích - elektrokompatibilita
 
 
Předpisy energetiky:
   Pravidla pro provozování distribučních soustav
 
 
  Aktualizovaná legislativa elektro                    >>>>   IČR    
  Úplné znění zkona č. 22/1997                      >>>>   ÚNMZ
  Nařízení vlády k naplnění zákona č.22/1997   >>>>   ÚNMZ
Naši partneři
Opel
Chevrolet
 
  
 
 
Nejlevnější povinné ručení 
 
          
              OBČAN 2,0

Placená reklama

 
 
 
 
Koktakty na ČES