Rychlost - tradice - spolehlivost

Diskusní téma: Dotazy vyhl. 50

Datum: 13.05.2015

Vložil: Štěpán Valenta

Titulek: Je možné tyto obory považovat za elektrotechnické

Vážený pane Valento,
k Vašemu dotazu, zda absolvent oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář a 39-41-L/01 Autotronik splňuje odborné vzdělání z pohledu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vám dle věcné příslušnosti našeho odboru k uvedené problematice sdělujeme následující.

Předmětný obor vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář ( dříve označován číselným kódem 26-87-2) je uveden ve vyhlášce MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách ze dne 7. srpna 1991 v oddíle E, ve skupině oborů 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Vzhledem k uvedenému a v souladu s písmenem b), přílohy č. 2, vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice lze uvedené dosažené vzdělání považovat za odborné (elektrotechnické) vzdělání.

K Vašemu dotazu, zda studijní obor SOU 39-41-L/01 Autotronik dosahuje elektrotechnického vzdělání dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Vám sdělujeme následující.

Oddělení 211 - středního vzdělávání MŠMT porovnalo obsah vzdělávacího programu předmětného oboru vzdělání s obsahem vzdělávacího programu původního oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář (nově 26-57-H/01). Z pohledu obsahu obou vzdělávacích programů ve vztahu k elektrotechnické kvalifikaci se jedná o totožné obory vzdělání. Studijní obor SOU Autotronik 39-41-L/01 je náročnějším oborem vzdělání (zakončen maturitní zkouškou), který v obsahu vzdělávání elektrotechnice věnuje dostatečné množství vyučovacích hodin. Obor vzdělání Autoelektrikář byl vždy a stále je zařazován v soustavě oborů vzdělání do skupiny elektrotechnických oborů vzdělání (poskytoval elektrotechnické vzdělání). V současném Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 211/2010 je uveden studijní obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik ve skupině 39 Speciální a interdisciplinární obory. Přestože obor vzdělání je zařazen do skupiny oborů 39, poskytuje vzhledem k výše uvedenému elektrotechnické vzdělání.

S pozdravem

Petr Husník

Vyhledávání

Diskuze o FTV

16.10.2012 20:38

Nový zákon o obnovitelných zdrojích

  Přetiskujeme článek: CZEPHO: Distributoři protiprávně strhávají solární daň malým solárním elektrárnám Datum: 10. 09. 2012  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz Podle novely zákona o podporovaných zdrojích energie nemusí platit solární daň všechny FVE do 30 kWp...